Dlaczego ozon jest skuteczny i bezpieczny?

Kilka słów o "niebieskim gazie"

Ozon to gaz, o którym słyszał niemal każdy z nas. W stanie naturalnym występuje w największej ilości w górnej warstwie naszej atmosfery, tworząc tak zwaną powłokę ozonową. Jest to naturalna bariera, która chroni nas przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego. Zjawiskiem odpowiedzialnym za wytwarzanie ozonu w naturze są przede wszystkim wyładowania atmosferyczne, czyli pioruny.

W przemyśle ozon jest z powodzeniem stosowany, jako środek dezynfekujący. Sam gaz to nic innego, jak odmiana tlenu, czyli gazu, który jest nam niezbędny do życia. Różnica polega na tym, że cząsteczka tlenu jest zbudowana z dwóch atomów, natomiast w przypadku O3 (symbol chemiczny ozonu) są to trzy atomy.

Po prawidłowo przeprowadzonym ozonowaniu gaz ten rozpada się właśnie do dwuatomowych cząsteczek tlenu, dzięki czemu nie jest w żadnym stopniu szkodliwy dla człowieka.

W trakcie swojego działania skutecznie usuwa bakterie, zarazki, wirusy, alergeny i molekuły odpowiedzialne za nieprzyjemne zapachy (nawet tak silne, jak po spaleniźnie, nikotynie czy odzwierzęce). Dzieje się tak dzięki gwałtownemu rozpadowi cząsteczek ozonu do cząsteczek tlenu. Inaczej mówiąc, ozon utleniając się, wchodzi w reakcje z innymi cząsteczkami, skutecznie je usuwając i po całkowitym utlenieniu pozostawia sterylne pomieszczenie.

Jak przebiega proces ozonowania?

I dlaczego warto zlecić go profesjonalistom

Zaczynamy zawsze od wywiadu na temat pomieszczeń, które mają zostać poddane ozonowaniu. Ważna jest ich kubatura i szczelność. Na podstawie wymiarów dobierzemy odpowiednie stężenie gazu (co ma wpływ na czas trwania procesu dekontaminacji), a dokładne uszczelnienie pomieszczenia pozwoli nam na efektywniejsze działanie.

Nasi przeszkoleni pracownicy dobiorą odpowiedni sprzęt i najefektywniejsze rozmieszczenie generatorów ozonu. Następnie rozpoczynamy proces produkcji niebieskiego gazu. Polega on na wytwarzaniu atomów ozonu na skutek mikro wyładowań elektrycznych.

Po osiągnięciu odpowiedniego stężenia gazu generatory zaprzestaną jego produkcji i rozpocznie się opisany wyżej proces utleniania.

Jego zakończenie zostanie określone przez naszego pracownika, który wyposażony w specjalne detektory upewni się, że stężenie ozonu w pomieszczeniu jest bezpieczne dla człowieka.

Cały proces trwa od 2 godzin i zależy przede wszystkim od wielkości ozonowanych pomieszczeń. Można go przeprowadzić nocą, w weekend lub zaplanować etapami, tak aby w pożądany efektu uzyskać, jak najmniejszym nakładem kosztów.